Ægtepagt og pensionsdeling

Når ægtepar bliver skilt, indgår deres pensioner ikke i boets deling. I praksis betyder det, at parterne kan risikere at have meget forskellige formuestørrelser ved ægteskabets afslutning. Det kan der imidlertid rådes bod på ved at oprette en ægtepagt, der sørger for at begge parter får lige stor formue med sig efter skilsmissen.

Opret en ægtepagt

Hvis I er gift, men ikke har fået lavet en ægtepagt, skal alt det, I ejer hver især, deles ligeligt i mellem jer ved en skilsmisse eller separation. Det skal det, fordi man i udgangspunktet har fælleseje, når man er gift. Det eneste, der ikke går under fælleseje er pensioner. De tilhører den, der har tegnet pensionen. Hvis I som ægtefæller ønsker, at pensionen også skal deles ligelig mellem jer ved skilsmisse, kan I udarbejde en ægtepagt, der sørger for dette.