Arv – Enlig med børn

Hvis du er enlig med børn, er det børnene, der ligger øverst i arverækkefølgen. Efter dem kommer dine forældre og dernæst dine søskende og deres børn. Der er flere gode grunde til at skrive testamente, når man er enlig med børn. Dem kommer vi nærmere ind på i det nedenstående.

Vær at vide

Tvangsarvinger: Når du har børn, er de dine tvangsarvinger. Det vil sige, at de mindst skal arve 25 procent af din arv i fællesskab. Det skal de uafhængigt af, hvad du har skrevet i dit testamente.

  • Særeje: For at sikre, at dine børn ikke skal dele deres arv efter dig, hvis de bliver skilt, kan du bestemme, at noget af arven skal være særeje.
  • Båndlæggelse: Du kan båndlægge hele din arv eller dele af den. Ved at båndlægge arven sikrer du, at den først kan udbetales på et bestemt tidspunkt. For eksempel når en arving er fyldt 25 år.
  • Børnetestamente: Ved at udarbejde et børnetestamente kan du give din vilje tilkende i forhold til, hvem der skal være dine børns værge, hvis du dør inden de er myndige.

Tvangsarvinger

Tvangsarvinger er også dem, der kaldes livsarvinger. Det indbefatter dine børn og børnebørn osv. Samt din ægtefælle. Ifølge arveloven er tvangsarven på 25 procent.

Særeje

Du tildeler et særeje, hvis du ønsker, at din arv kun skal tilfalde dine børn og ikke deres eventuelle ægtefæller. Derved skal dit barn ikke dele arven med deres ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse. Du kan sagtens tilføje en særejebestemmelse efter dit barns ægteskab er indgået. Uden et særeje, vil dit barns andel af din arv indgå som fælleseje med dennes ægtefælle.

Båndlæggelse

Ønsker du, at dine børn ikke skal have deres arv eller dele af arven udbetalt, før de når en mere moden alder og bedre kan varetage den, kan du vælge, at den skal båndlægges. Tvangsarven kan du båndlægge til børnene er 25 år. Efterlader du ligeledes dine børn friarv, vælger du selv hvor længe den skal båndlægges.

Børnetestamente

Det er aldrig rart at tænke på muligheden for, at man som forældre dør fra sine umyndige børn, men det er vigtigt at sikre børnene bedst muligt, hvis det skulle ske. Derfor er der mange, som vælger at skrive et børnetestamente, når de er enlig med børn. Det er den eneste måde, hvorpå du kan give udtryk for, hvem du ønsker som værge for dine børn i tilfælde af, at du går bort inden børnene er fyldt 18 år. I børnetestamentet kan du for eksempel også skrive, om du ønsker at værgen skal have et beløb fra din arv til rådighed om måneden som økonomisk bistand til børnenes opvækst.

JA TAK, jeg vil gerne have en helt uforpligtende samtale om arv og testamente