Arv – Gifte med børn

I tilfælde af, at du ikke har skrevet et testamente, men både har ægtefælle og børn, skal de i udgangspunktet dele arven efter dig. 50 procent vil gå til din kone eller mand og 50 procent til dine børn. Er hverken børn eller ægtefælle levende, er det dine børnebørn, der arver. Har du ingen børnebørn tilfalder arven dine forældre. I det nedenstående kommer vi ind på, hvad der er væsentligt at vide, når du har både ægtefælle og børn.

Værd at vide

 • Arvefordelingen: Ønsker du at ændre på den automatiske 50/50 deling af din arv mellem børn og ægtefælle skal du skrive testamente.
 • Tvangsarvinger: Når du har ægtefælle og børn er de dine tvangsarvinger. Det vil sige, at de til sammen skal tildeles 25 procent af din arv.
 • Uskiftet bo: Har din ægtefælle særbørn, skal de give deres godkendelse for, at du kan blive i uskiftet bo.
 • Særeje: I et testamente kan du tildele særeje til dine børn. Dermed skal arven ikke deles med en eventuel ægtefælle.
 • Båndlæggelse: Ønsker du at en del af arven eller det hele – først skal tilfalde en arving, når de for eksempel er fyldt 25 år, kan du båndlægge arven.
 • Børnetestamente: Ved oprettelse af et børnetestamente, kan I meddele, hvem I ønsker, der skal tage sig af jeres børn, hvis I begge dør, før de er myndige.
 • Arvefordelingen

  Når du er gift og har børn, vil din ægtefælle – hvis I har fælleseje – arve 50 procent af din formue og resten går til dine børn. Hvis I har fællesbørn, har den efterlevende ægtefælle mulighed for at blive siddende i uskiftet bo. Det betyder at børnenes arv først udbetales senere – ofte når den efterlevende ægtefælle dør. Derved kan ægtefællen ofte opretholde sin levestandart og beholde hus mm. Længere nede, i afsnittet om uskiftet bo, kommer vi ind på, hvordan det forholder sig, hvis I har særbørn.

  Tvangsarvinger

  Dine livsarvinger er dine tvangsarvinger. Det vil sige børn, børnebørn, oldebørn mv. samt din ægtefælle. De skal have del i din arv uanset, hvad du har skrevet i dit testamente. Tvangsarven er på 25 procent af din formue og skal fordeles mellem dine tvangsarvinger.

  Uskiftet bo

  Når du sidder i uskiftet bo med dine børn, betyder det at den afdødes børn endnu ikke har fået deres arv tildelt. Hvis den afdøde ægtefælle har særbørn – børn fra tidligere forhold – skal der indhentes tilladelse fra dem, hvis du skal blive siddende i uskiftet bo. Hvis de ikke vil give den, er du tvunget til at udbetale deres arv ved at skifte boet. Det kan betyde at du må gå fra hus og hjem. Det er en god ide på forhånd at få særbørnenes underskrift, hvis I ønsker at jeres ægtefælle kan sidde i et uskiftet bo. Som nævnt ovenfor er det anderledes, hvis jeres børn udelukkende er fælle børn. I den situation er det den efterlevende ægtefælle der bestemmer om han eller hun vil skifte boet eller ej.

  Særeje

  Hvis du ønsker at dine børns arv ikke skal deles med deres ægtefælle – for eksempel i tilfælde af en separation eller skilsmisse – kan du tildele dem særeje. Er der ikke benyttet særejebestemmelser vil dit barns arv blive til fælleseje mellem dit barn og vedkommendes ægtefælle. Du kan tildele et særeje både før og efter dit barns ægteskab.

  Båndlæggelse

  Hvis du er bekymret for at dine arvinger ikke kan administrere at få en arv udbetalt i en ung alder kan du benytte dig af en båndlæggelse. Det vil sige at du har mulighed for eksempel at bestemme at din arv eller dele af den først kan udbetales, når din arving er fyldt 25 år. Hvis det drejer sig om tvangsarv kan du ikke strække båndlæggelsen til mere end 25 år. Drejer det sig om friarv (arv ud over tvangsarv) kan du selv bestemme hvornår den må udbetales.

  Børnetestamente

  Et børnetestamente opretter man for at sikre sine umyndige børn i tilfælde af at I begge dør før de er fyldt 18 år. I børnetestamentet kan I ønske hvem der skal have forældremyndigheden over børnene og om I vil påtænke en del af jeres arv som hjælp til børnenes opvækst. Det kan for eksempel være i form af et månedligt beløb, der kun må bruges på børnene.