Arv – Gifte uden børn

Har du ikke oprettet et testamente, men er gift og uden børn, vil din ægtefælle som udgangspunkt arve dig. Arverækkefølgen sætter således i dit tilfælde din ægtefælle i første række. Lever din ægtefælle ikke, vil din arv tilfalde dine forældre og dernæst dine søskende. Er de ikke i liv så deres børn. Herunder kommer vi ind på aspekter, som er gode at have opmærksomhed på i din situation.

Værd at vide

Ægtefællen arver: Det er din ægtefælle der automatisk arver hele din formue.
Jeres familier arver: Når den længstlevende ægtefælle også går bort, bliver arven delt mellem begge jeres familier.
Boafgift: Din ægtefælle er fritaget for boafgift – også kaldet arveafgift.
Statskassen: Da I ingen børn har, vil jeres arv tilfalde statskassen, hvis I ikke har skrevet et testamente.

Ægtefællen der lever længst arver

Hvis du og din ægtefælle ikke har børn er I hinandens arvinger i første række. Det vil sige, at den af jer, der lever længst, vil arve hele den andens formue. Hvis I ikke ønsker, det skal være sådan, skal I oprette et testamente, hvor I giver udtryk for jeres vilje med hensyn til arven efter jer.

Jeres familier deler arven efter jer

Når I ingen børn har, vil den arv I efterlader, når den sidste af jer går bort, tilfalde jeres familier på begge sider. Arven deles ligeligt mellem familierne, hvis ikke I har besluttet andet i et testamente. Det er nemlig sådan, at når der ingen tvangsarvinger (børn) er, så kan I som ægtepar fordele jeres ejendele og formue, som I ønsker. Ligeledes kan I bestemme, om dele af jeres arv skal tildeles som særeje, om arven eller dele af den skal båndlægges eller om arvingerne skal have fortrinsret. Hvis I skriver et testamente, er der mange muligheder for at forvalte jeres arv, som I ønsker det.

Ingen boafgift

Ifølge arveloven skal den længstlevende ægtefælle ikke betale arveafgift – også kaldet boafgift. Andre arvinger end børn skal i sammenligning betale 36,25 procent til staten, med mindre man benytter 30 procent reglen.

Statskassen

Hvis et ægtepar uden børn ikke opretter et testamente og ikke har nære slægtninge, vil arven gå til statskassen. I skal være opmærksom på at kusiner og fætre ikke regnes for nære slægtninge og derfor ikke automatisk arver efter jer. Skal det ske, skal I begunstige dem i et testamente.