Arv – Samlevende med børn

Selv om du har børn sammen med den, du lever sammen med, arver I ikke hinanden, når I ikke er gift. Mange tror, at man arver hinanden, hvis man har været samlevende i nogle år eller har børn sammen. Det er desværre ikke rigtigt. Hvis du vil forhindre, at din samlever bliver nødt til at sælge hus mm., hvis du går væk, skal du oprette et testamente. Skriver du ikke et testamente er det i første række jeres børn, der arver. Er de ikke levende arver jeres børnebørn, oldebørn mv. Herunder kommer vi ind på de aspekter, der er væsentlige at have in mente, når I er samlevende med børn.

Værd at vide

  • Samlever: Din samlever arver kun, hvis du/ I opretter et testamente. Ellers vil din arv tilfalde dine/jeres børn.
  • Tvangsarvinger: Dine børn udgør dine tvangsarvinger. Tvangsarvinger skal have minimum 25 procent af din arv til sammen.
  • Særeje: Du/I kan tildele dine/jeres børn særeje. Det betyder at arven kun er forbeholdt børnene. De skal ikke dele den med deres ægtefælles i tilfælde af en skilsmisse.
  • Båndlæggelse: Man kan båndlægge dele af sin arv eller hele arven. Det kan fx betyde, at arven først udbetales idet arvingen, når en bestemt alder.
  • Børnetestamente: I et børnetestamente kan I skrive, hvem I ønsker skal være værge for jeres børn, hvis I begge skulle gå bort.

Skriv testamente – det er sikrest

Hvis I som samlevende ikke har skrevet et testamente, der giver den anden part mulighed for at arve, er det jeres børn, der arver. De kan ikke overføre arven til den efterlevende forælder, som derved måske står uden anden mulighed end at sælge hus mm. Det kan føre til en forringelse af levestandarten for både den efterlevende og eventuelt umyndige børn.
Under nogle forhold kan børn efterlade en del af arven til den efterlevende, men det er meget omkostningstungt. Der skal nemlig ud over arveafgiften på 15 procent betales indkomstskat. Grunde til det er, at det betragtes som en gave til den efterlevende. Vil I sikre hinanden som samlevende, er det derfor klart at anbefale at skrive et testamente. Sørg også for at I som samlevende er begunstiget i hinandens forsikringspolicer og pensionspapirer.

Tvangsarvinger

Når du ikke er gift, men har børn, er tvangsarvingerne dine børn, børnebørn, oldebørn osv. De får altid minimum tvangsarven på 25 procent til deling. Tvangsarven kan du derfor ikke råde over i dit testamente.
Hvis I opfylder visse kriterier, kan I som samlevende opnå de samme arvemæssige fordele som et ægtepar. Hvis I har boet sammen under forhold, der er ægteskabslignende og har haft fælles folkeregisteradresse i to år, kan I oprette et testamente, der gør, at I kan arve hinanden, som hvis i var gift.

Undlader I at sikre hinanden gennem et testamente, skal jeres børn have arven efter den afdøde. Hvis I sammen ejer det hus I bor i, kan det få alvorlige økonomiske konsekvenser for den efterlevende. Måske må huset sælges for at kunne betale børnenes deres arv. Er børnene ikke voksne og bor hjemme, mister de således deres hjem.

Særeje

Du kan gennem et særeje bestemme, at den arv dine børn får efter dig, kun er deres og ikke skal deles med en eventuel mand eller kone. Det kan for eksempel blive aktuelt, hvis dit barn skal skilles eller separeres, og du ikke ønsker, at barnets ægtefælle skal have del i din arv. Benytter du ikke særejebestemmelserne vil arven efter dig overgå til fællesseje mellem dit barn og dennes ægtefælle. Du kan tilføje særejebestemmelser både før og efter dit barns giftemål.

Båndlæggelse

Med båndlæggelse menes, at du kan fastfryse hele eller dele af den arv, dine børn skal have. Hvis det drejer sig om tvangsarven, kan den båndlægges til barnet er 25 år. Drejer det sig om friarv (arv ud over de 25 procent tvangsarv) kan du frit bestemme, hvornår den eller dele af den skal udbetales. Med en båndlæggelse kan du forhindre, at dine børn får en stor arv i en tidlig alder, som de vil have svært ved at administrere.

Børnetestamente

Det er en god ide at skrive et børnetestamente, hvor I ytrer, hvem I mener vil være egent til at være værge for jeres børn, hvis I begge skulle gå hen og dø. I børnetestamentet er det også muligt at skrive, om værgen skal have et beløb fra arven udbetalt som hjælp til opfostringen af dine børn.

JA TAK, jeg vil gerne have en helt uforpligtende samtale med en advokat