Arv – Samlevende uden børn

Det kommer som en overraskelse for mange, at deres samlever ikke arver efter dem. Det gælder ligegyldigt, hvor mange år I har levet sammen. Når du ingen børn har, er det dine forældre, der arver dig. Er de ikke levende, arver dine søskende og dernæst deres børn. Har du ingen søskende, niecer og nevøer, er det dine bedsteforældre, som arver og derefter deres børn – din moster, faster, morbror eller farbror. Herunder kommer vi ind på de aspekter, der er gode at vide noget om, når du er samlevende uden børn.

Vær at vide

  • Ingen arv til samlever: Hvis du og din samlever ikke er ægtefæller eller har skrevet et testamente, vil I ikke arve efter hinanden.
  • Tvangsarvinger: Da du ikke har nogen tvangsarvinger (ægtefælle og børn) bestemmer du selv over hele arven efter dig.
  • Gensidigt testamente: Som samlevende kan I udarbejde et ”gensidigt testamente”. Med det kan I arve hinanden. Ønsker I mere fordelagtige vilkår er et ”udvidet samlevertestamente” at anbefale.
  • Udvidet samlevertestamente: Hvis I opretter et ”udvidet samlevertestamente” er I sikret næsten på samme vis, som hvis I var gift.
  • Arveafgift: Hvis man ikke skriver testamente og ikke har tvangsarvinger skal arvinger betale 36,25 procent i arveafgift. Skriver du et testamente kan du tage forholdsregler, der sænker arveafgiften – for eksempel 30 procent reglen.
    Statskasse: Har du ingen tvangsarvinger og, har du ikke skrevet et testamente, så går din arv til staten.

Skriv et testamente for din samlevers skyld

Hvis du ønsker at din samlever arver dig, så er den eneste mulighed for det, at skrive et testamente. Selvom dine forældre skulle ønske at videregive arven til din samlever, er det ikke muligt. Uden et testamente får din samlever således ikke del i din arv.

Ingen tvangsarvinger

Da du ingen tvangsarvinger har, kan du bestemme over hele din arv, hvis du skriver et testamente.
Opret et testamente sammen
For at sikre sin samlever vælger mange par at oprette et testamente sammen frem for at oprette et hver for sig. Der er to muligheder for at oprette et testamente sammen:
I kan skrive et ”Gensidigt testamente” og dermed opnå arveret efter hinanden.
I kan skrive et ”Udvidet samlevertestamente” og sikre hinanden, næsten som var I gift. Denne type af testamente blev muligt i januar 2008.

Arveafgift

Andre arvinger end din ægtefælle/samlever og dine børn skal betale en arveafgift på 36,25 procent. Det er forholdsmæssigt meget af din arv, der ender i statskassen. Ved at benytte 30 procent reglen kan du dog gøre noget for at mindske den arveafgift, som dine andre arvinger skal betale. 30 procent reglen betyder, at du testamenterer hele din arv til en velgørende organisation dog med den betingelse, at organisationen skal sørge for at udbetale 70 procent til dine arvinger. Da velgørende organisationer ikke skal betale arveafgift, opnår dine arvinger at få en større del af arven, end hvis de skulle betale 36,25 procent af hele arven. Organisationen får stadig 30 procent af arven til gode formål.

Statskassen

I det tilfælde, at du ingen slægtsarvinger har og ikke har skrevet et testamente vil staten få din formue. Ønsker du derimod at din kusine eller fætter skal arve efter dig, skal du skrive et testamente, hvor de nævnes. Ifølge arveloven er de nemlig ikke nære familiemedlemmer, der automatisk arver dig.

JA TAK, jeg vil gerne have en helt uforpligtende samtale med en advokat