Arv

Er du klar over at du har legale arvinger? Hvis du undlader at skrive et testamente er det arveloven, der bestemmer hvem, som arver efter dig. Opretter du derimod et testamente har du mulighed for at bestemme hvem din arv skal gå til. Med et testamente kan du ydermere sørge for at dine nærmeste er sikret så godt som muligt. Det kan for eksempel være ved at udarbejde et børnetestamente, ved at oprette særeje eller ved at give dine arvinger fortrinsret. I det nedenstående kommer vi ind på de principper, der gælder når en arv skal fordeles efter arveloven.

Således fordeles din arv

Den arvelov der er gældende nu blev virksom i 2008. Den er opbygget ud fra et system, hvor man opererer med et ”familiehierarki”. Det vil sige at din familie er inddelt i arveklasser alt efter deres familiemæssige relation til dig. ”Familiehierarkiet” er således prioriteret i arveklasse 1 – 3. Har du ingen levende familiemedlemmer i klasse 1, når du dør, vil dem i arveklasse 2 arve dig osv.

Arveloven har inddelt familiemedlemmer i følgende klasser:

  • Arveklasse 1: Din ægtefælle og dine børn.
  • Arveklasse 2: Dine forældre først og derefter dine søskende og dernæst deres børn.
  • Arveklasse 3: Dine bedsteforældre først og derefter deres børn (dvs. dine morbrødre, mostre, farbrødre og fastre. Dine kusiner og fætre er ikke med i arverækkefølgen.)
  • Har du ikke oprettet et testamente og ingen familie (slægtsarvinger) har, så går din arv til statskassen.

    JA TAK, jeg vil gerne have en helt uforpligtende samtale om arv og testamente