Børnetestamente

Skulle det ske, at du går væk for tidligt og efterlader dig børn under 18 år, vil det være en stor hjælp for de efterladte, hvis du har oprettet et børnetestamente. I et børnetestamente skriver du nemlig hvem, der skal tage sig af dine børn, hvis du ikke selv er her mere.

Begrund dit ønske i testamentet

Ved udarbejdelsen af et børnetestamente er det en god ide, hvis du både skriver hvem forældremyndigheden i første omgang skal gå til og i tillæg nævner en alternativ person, der kan træde til som værge, hvis den første alligevel ikke kan påtage sig hvervet. Da det er Statsforvaltningen, der beslutter hvem forældremyndigheden skal gå til, er det vigtigt, at du begrunder valget af værge. Børnetestamentet og begrundelsen er ikke ensbetydende med, at du kan være helt sikker på, at dit ønske følges. Men det kan have en afgørende betydning for Statsforvaltningens afgørelse.

Tal først med dem du vil pege på som værger

Det er naturligvis vigtigt, at du først får et samtykke fra dem, du påtænker at skrive på som værger i børnetestamentet. Det er et stort ansvar og en omfattende opgave at tage sig af et eller flere børn. Derfor må personerne naturligvis indvillige i at blive indsat som værger i testamentet, inden det sker. Når du taler med dem, du påtænker som værger, så drøft muligheden af, at de kan modtage økonomisk støtte i kraft af et vederlag. Vederlaget kommer fra dine børns arv og må kun bruges på dem. Men den ekstra økonomiske støtte kan være en stor hjælp i deres opvækst.

Uden et børnetestamente

I det tilfælde, at du dør uden at have udarbejdet et børnetestamente, er det statsforvaltningen, som beslutter, hvem de synes, der er den eller de bedst egnede til at få forældremyndigheden over børnene. Har du ikke skrevet et testamente, der fortæller om dine ønsker, kan der være flere familiemedlemmer, der ansøger om forældremyndigheden. Det kan medføre splid familien imellem. Hvilket jo ikke er til dine børns bedste i den i forvejen ulykkelige situation. Derfor anbefaler vi altid at udarbejde et børnetestamente.

Er det muligt at fortryde et børnetestamente?

Du kan naturligvis både annullere og ændre et oprettet børnetestamente. Du skal bare lige være opmærksom på, at hvis det er et notartestamente du har oprettet, så skal du henvende dig til en byret for at få det ændret eller annulleret. Det er ligeledes vigtigt at få tilbagekaldt de kopier af testamentet, der eksisterer. Det kan byretten også hurtigt klare for et beløb på 300 kr.

Kan jeg selv oprette et børnetestamente?

Ja, du kan godt selv oprette et børnetestamente helt gratis. Herunder ligger der en guide, som hjælper dig igennem de punkter, du skal huske at have med i børnetestamentet. Det kan dog være svært at få juraen på plads, så vi anbefaler at du får professionel hjælp. I værste fald kan du ende med et ugyldigt testamente. Men hvis du gerne selv vil prøve, så følg guiden herunder:

 • 1. For at Statsforvaltningen kan være sikre på, at det er dig, der har oprettet testamentet, skal du allerførst opgive dit navn, din adresse samt fødselsdato.
 • 2. Herefter skal du nævne alle de børn testamentet gælder ved deres fulde navn samt skrive deres fødselsdatoer.
 • 3. Så skal du skrive værgens eller værgernes navne samt deres adresse og deres fødselsdato. Du skal også huske at begrunde, hvorfor du mener, at netop den eller de personer vil være de rigtige til at tage sig af dine børn.
 • 4. Du skal også skrive om du ønsker at give værgerne et økonomisk vederlag, der kan lette hverdagen økonomisk. Det er som bekendt dyrt at have børn.
 • 5. Herefter skal testamentet underskrives. Det er en god ide at benytte vitterlighedsvidner. De må ikke være nærtbeslægtede og de må heller ikke være begunstigede i testamentet. Derudover kan de fleste myndige personer være vitterlighedsvidner – f.eks. en kollega eller en nabo. Det vitterlighedsvidnerne skal bevidne og skrive under på er:
  • At den dato, hvor der skrives under er korrekt samt den samme som anført i testamentet.
  • At underskrivernes identitet svarer til underskriften
  • At underskriverne er myndige og ved deres fulde fem på tidspunktet for underskriften.

JA TAK, jeg vil gerne have en helt uforpligtende samtale om børnetestamente