Fuldstændigt særeje

Når der er tale om fuldstændigt særeje i en ægtepagt, betyder det, at ægtefæller ejer hver deres formue og værdier, selvom de er gift. Det sammen gælder ved skilsmisse, hvor ægtefællerne ikke skal dele deres særeje med den anden part. Også når den ene ægtefælle dør opretholdes særejet.

Arven skal realiseres

Når du har valgt at oprette en ægtepagt med fuldstændigt særeje, skal du derfor være klar over, at den længstlevende ægtefælle ikke kan sidde i et uskiftet bo. Heller ikke selvom det er jeres fælles børn. Boet skal skiftes og børnene have deres arv udbetalt. Fuldstændigt særeje kan derfor have store konsekvenser for ægtefællen, når arven skal gøres op. Den efterlevende ægtefælle er måske nødsaget til at sælge huset mm. for at kunne realisere arven til børnene.

Gavnligt i to tilfælde

Derfor vil vi også ofte anbefale kombinationssæreje fremfor fuldstændigt særeje i en ægtepagt. Men der er visse tilfælde hvor et fuldstændigt særeje vil være gavnligt:

    1. Hvis en af jer eller jer begge har børn fra tidligere forhold og vil have, at børnene skal have deres arv med det samme, når en af jer dør, så skal I vælge ægtepagten med det fuldstændige særeje. Vær dog opmærksom på, at en sådan ægtepagt vil gøre den længstlevende ægtefælles arv mindre.
    2. Hvis en af jer har oparbejdet en stor gæld er det en god ide at oprette et fuldstændigt særeje. Det vil sikre, at den af jer uden gæld ikke skal betale af på gælden, hvis den ægtefælle med gæld dør først. Har I ikke oprettet en sådan ægtepagt, vil I begge skulle hæfte for gælden ligegyldigt hvem, der dør først.

JA TAK, jeg vil gerne have en helt uforpligtende samtale om fuldstændigt særeje