Gældsbrev

Står du i en situation, hvor du ønsker at hjælpe en slægtning eller ven med en økonomisk håndsrækning, har du to muligheder. Du kan yde vedkommende et lån, hvor der skal betales afdrag og renter – altså et lån på såkaldte almindelige vilkår – eller du kan yde et lån, hvor der ikke skal betales renter og måske heller ikke afdrag. Er det den sidste mulighed du vælger, hedder lånet et anfordringslån. Lidt misvisende går det også under navnet familielån. Grunden er, at det oftest ydes til familiemedlemmer. For at det er lovligt at yde et anfordringslån, skal der skrives et gældsbrev parterne imellem.

Tre krav til lån skal opfyldes

For lovligt at måtte yde et familielån uden renter, er der tre krav, der skal opfyldes:

  • Lånet skal være et anfordringslån, hvilket vil sige, at lånet har et meget kort opsigelsesvarsel – eksempelvis 14 dage
  • Lånet skal være reelt, så gældsforholdet eksisterer rigtigt
  • Der skal skrives et gyldigt gældsbrev, som underskrives af både låntager og långiver

Gældsbrevets indhold og formål

Når man opretter et gældsbrev, nedskriver man den aftale, som indgås mellem låntager og -giver. I gældsbrevet oplyses om størrelsen på lånet, om det er et rentefrit lån eller ej samt datoen for lånets tilbagebetaling. Gældsbrevet skal sætte rammen for lånet og sikre at låntager og -giver begge er klare over lånets betingelser. Ofte får en låntager af et privat anfordringslån meget fordelagtige vilkår. Der er derfor betydelig forskel på et gældsbrev af privat karakter og et erhvervsrettet gældsbrev.

Er der en beløbsgrænse for et familielån?

Der er ikke nogen grænse for et familielåns størrelse. Der er heller ingen krav til eller regler for, hvad det må bruges til. Låntager kan bruge pengene til boligkøb, forbrug, investeringer mv. Et rentefrit anfordringslån/familielån skal ikke tinglyses eller stemples, og der er ingen afgifter, der skal betales.

Hvem kan du give et familielån?

Du kan i princippet give et familielån – et rentefrit anfordringslån måske også uden afdrag – til lige den du ønsker. Låntager behøver ikke være i familie med dig. Det er dog ofte et lån, der gives af bedsteforældre eller forældre til børn og børnebørn. Derfor er udtrykket familielån blevet hængende.

Familielån eller gave?

Når du opretter et familielån er det i udgangspunktet meningen, at pengene skal betales tilbage. Giver du penge som en gave, skal de naturligvis ikke betales tilbage. Når du yder et familielån, kan du eftergive gælden på et senere tidspunkt. Det betyder, at låntager ikke skal betale pengene tilbage. Er lånet over et vist beløb, vil det dog betyde, at låntager skal betale en gaveafgift. Så længe pengene er givet som et lån, skal der ikke betales nogen afgift.

Eftergiv gælden uden afgift

Hvis den, du låner penge til, er beslægtet med dig i lige linje – bedsteforældre, forældre, barnebarn eller barn – kan du eftergive noget af gælden eller hele gælden uden, at låntager skal betale gaveafgift. Det beløb du kan eftergive uden afgift er 69.500 kr. om året (2022). Det er nemlig det beløb, man årligt må forære til familiemedlemmer i lige linje. Hvis du vælger at eftergive det lovlige gavebeløb, skal du huske at notere det ned, så du kan bevise det senere.