Kombinationssæreje

Den form for særeje, der oftest anbefales er kombinationssæreje. Det gør det, fordi det udgør kombinationen af de bedste elementer fra fuldstændigt særeje og skilsmissesæreje. Dermed sikrer kombinationssærejet bedst muligt både ved skilsmisse og død.

Et kombinationssæreje fungerer i praksis på denne måde

  • Hvis I bliver separeret eller skilt, får I hver især den formue med jer, som I har oprettet som særeje – uden at skulle dele noget.
  • Hvis den ene dør overgår den efterlevendes særeje til fuldstændigt særeje. Den afdødes særeje overgår til skilsmissesæreje. Det sikrer den efterlevende bedst muligt, i det den efterlevende ikke skal dele sin formue med den afdøde ægtefælles børn og heller ikke med eventuelle kreditorer.