Skilsmissesæreje?

Selvom det umiddelbart kan lyde som en god ide, bør du ikke oprette en ægtepagt med skilsmissesæreje. Der er flere alvorlige ulemper ved det. Dem kommer vi ind på i det nedenstående.

Hvad er skilsmissesæreje?

Når I er gift og begge lever betyder en ægtepagt med skilsmissesæreje, at I ikke skal dele jeres ejendele, hvis I skulle gå hen og blive skilt eller separeret. Det vil sige, at I kan komme ud af ægteskabet uden at miste de penge, I havde med ind i ægteskabet. Hvis en af jer dør forvandles særejet imidlertid til fælleseje. Det betyder, at særejet forsvinder og, at alle midler nu betragtes som fælles – et formuefællesskab som ved ægteskaber uden ægtepagt.

Hvad er problemerne med skilsmissesæreje?

Problemerne opstår netop, fordi særejet bliver til fælleseje og dermed formuefællesskab. Det betyder nemlig, at den længstlevende overtager den afdøde ægtefælles forpligtelser såsom:

  • Udbetaling af arv: Din formue, som tidligere var dit særeje, er nu fælleseje og indgår derfor i den arv, din mand eller kones børn skal have udbetalt. Det er således delvis din formue, der kommer til at gå til at udbetale arven til din ægtefælles børn.
  • Hæfter for gæld: Hvis din ægtefælle havde gæld, da han eller hun døde, er det dig, der kommer til at hæfte for den. Det vil sige, at du kan komme ud for at skulle bruge af den formue, der tidligere var dit særeje (nu fælleseje) til at betale gælden. Det gælder desværre også selvom du intet kendskab havde til gælden.

På den måde kan du tro, at du sikrer dig gennem en ægtepagt med skilsmissesæreje, men i virkeligheden er der ingen sikkerhed i den, hvis din ægtefælle dør. Derfor kan et skilsmissesæreje aldrig anbefales.

JA TAK, jeg vil gerne have en helt uforpligtende samtale om skilsmissesæreje