Ofte begåede fejl

Det kan få alvorlige konsekvenser for dem, der skal arve dig, hvis dit testamente er behæftet med fejl. Det sker desværre, at der er fejl i testamenter. Uanset om du selv eller en advokat har oprettet det, eller det er foregået online, så kan fejlene snige sig ind. Derfor er det en god ide at læse, om de fejl andre har været så uheldige at begå. Så har du en chance for at undgå dem. Herunder beskriver vi derfor en række ofte begåede fejl i testamenter.

Testamentet mangler opdatering

Hvis testamentet er fra før den nuværende arvelov, skal du sørge for at få det opdateret. Der er ting, der er blevet ændret i arveloven og, der kan ligeledes være sket ting i dit liv, der har betydning for dine ønsker.

Manglende tilbagekaldelse af tidligere testamenter

Hvis du har skrevet et eller flere testamenter før det nuværende, er det vigtigt at tilbagekalde de tidligere versioner. Gør du ikke det, kan der opstå usikkerhed omkring, hvilket testamente, der gælder. Det kan føre til, at alle testamenterne bliver erklæret ugyldige.

Tvangsarven overholdes ikke

Der er tilfælde, hvor et testamente forsøger at gøre børn arveløse. Det kan man ikke, da der altid er en tvangsarv, der skal gives til afdødes børn. Undersøg derfor hvem, der er dine tvangsarvinger, inden du udfærdiger et testamente.

Man glemmer at boet ikke er skiftet

Man har glemt at den afdødes ægtefælle sidder i uskiftet bo og, at arven derfor ikke kan deles, før ægtefællen ligeledes går bort.

Forsikring og pension

Bestemmelser om forsikrings- og pensionsudbetalinger hører ikke til i et testamente. Arvinger i forhold til forsikring og pension skal ordnes med forsikrings- og pensionsselskaberne, som skal indsætte dem i de rette dokumenter.

Uventet dødsrækkefølge

Nogle glemmer, at tænke på, at det ikke nødvendigvis er den ældste ægtefælle/samlever, der dør først. Samt at begge kan dø samtidigt. Er der ikke taget højde for det, træder arveloven i kraft og peger på arvingerne.

Manglende sikring af børn

Det er vigtigt at huske at skrive et børnetestamente, der giver anvisninger til hvem, der skal have forældremyndigheden over børn, der ikke er myndige, hvis begge deres forældre dør.

Uhensigtsmæssigt særeje

Nogle tilføjer et særeje i deres testamente, men glemmer at gøre klart, hvilken type af særeje det handler om og glemmer måske i tillæg at fortælle, om særejet kan ophæves senere.

JA TAK, jeg vil gerne have en helt uforpligtende samtale om arv og testamente