Hvad er uskiftet bo?

Når man sidder i et uskiftet bo, vil det sige, at den længstlevende ægtefælle overtager den afdøde ægtefælles ejendele og formue uden at skifte med den afdødes livsarvinger. Den afdødes børn arver således først, når den længstlevende ægtefælle går bort. Muligheden for at sidde i et bo, der er uskiftet, betyder i mange tilfælde, at den ægtefælle, der lever længst, kan fortsætte sin levestandart som normalt – uden f.eks. at skulle sælge huset mm. Et uskiftet bo kan til hver en tid skiftes, hvis det ønskes.

Hvem kan sidde i et uskiftet bo?

I har kun mulighed for at sidde i uskiftet bo, hvis I er gift og, der er et formuefællesskab efter den afdøde ægtefælle. Det vil der gøre, hvis I er gift uden ægtepagt og, hvis I har oprettet ægtepagt i forbindelse med kombinationssæreje eller skilsmissesæreje. Det er kun ved fuldstændigt særeje, at det ikke er muligt for den længstlevende ægtefælle at side i uskiftet bo. I den situation skal boet skiftes og afdødes børn have deres del af arven.

Hvis I er samlevende uden at være gift

Det er desværre ikke muligt at sidde i uskiftet bo, hvis I ikke er gift. Det betyder ikke noget, hvor længe I har boet sammen, eller om I har fælles børn. Når man er samlevende uden at være gift har man formelt set ikke formuefællesskab, og det er som før nævnt afgørende for, om man kan sidde i uskiftet bo.

Har børnene noget at skulle have sagt?

Om jeres børn har indflydelse på, om I kan sidde i uskiftet bo, kommer helt an på, om de er jeres fælles børn eller særbørn. Har I udelukkende fælles børn bestemmer de ikke noget i forhold til, om I kan sidde i et bo, der er uskiftet. Det er en beslutning I selv træffer efter den ene er gået bort. Anderledes er det imidlertid, hvis I har særbørn – altså børn fra tidligere forhold. Det er stadig muligt at sidde i uskiftet bo, men der skal indhentes tilladelse fra børnene, hvis de er myndige. De skal sætte deres underskrift på en forhåndssamtykkeerklæring. Er de ikke myndige, skal deres værge give samtykke til, at den længstlevende sidder i uskiftet bo, og Statsforvaltningen skal ligeledes være indforstået med det. Det er i praksis sjældent, at begge instanser giver en sådan tilladelse.

Hvad er fordelene ved et uskiftet bo?

  • Det uskiftede bo er en stor tryghed for den længstlevende. Da du ikke skal skifte med jeres børn/din ægtefælles børn, vil du ofte kunne fortsætte din livsstil nogenlunde som før, din ægtefælle gik bort.
  • Der er næsten ingen omkostninger forbundet med overtagelsen af et bo, der ikke er skiftet. Du skal kun betale 500 kroner i retsafgift. Skal boet derimod skiftes og børnene have deres arv udbetalt, er det en bekostelig affære.
  • Den længstlevende ægtefælle har rådighed over alle boets midler og kan bruge dem på forbrug, rejser mm. samt frit sælge huset og andre aktiver. Dog er du ligeledes forpligtet til at vedligeholde boet og ikke misbruge de midler, der er i boet.

Hvad er ulemperne ved et uskiftet bo?

  • Vælger du at sidde i et bo, der ikke er skiftet, kan du ikke gifte dig igen, uden at boet skal skiftes og arven fordeles. Du kan naturligvis altid have en samlever.
  • Den der sidder i uskiftet bo overtager den afdøde ægtefælles skattemæssige stilling. Da det både kan have positive og negative følger for dig, skal du huske at undersøge afdødes skatteforhold, inden du vælger at boet ikke skal skiftes.
  • Ud over den skattemæssige stilling overtager du også din afdødes ægtefælles gæld. Også hvis der er gæld, du ikke kender til.

For at begrænse risikoen for, at der dukker ubetalte gældsposter op, kan man skrive et proklama i Statstidende. Det betyder, at hvis din afdøde ægtefælle skylder penge til nogen, så skal de selv meddele det, inden der er gået otte uger. Efter de otte uger kan du så vurdere, om det er rentabelt at gå efter et uskiftet bo. (Skattekrav som ikke er opgjort ved proklamaets udstedelse falder dog udenfor proklamaretten.)

JA TAK, jeg vil gerne have en helt uforpligtende samtale om arv og testamente